Residenzial Cariocare

Residenzial Cariocare提供免费无线网络,提供伊塔卡雷宠物友好住宿。雷森迪海滩有500米。有的单位还设有一间厨房,配有烤箱和炉灶。毛巾提供。孔查海滩距离Residenzial Cariocare 500米,而Tiririca海滩距离酒店700米。